Nawigacja

Informacje o naborze

Uwaga Rodzice przyszłych pierwszoklasistów!

Na tablicy informacyjnej przy wejściu do szkoły (wewnątrz budynku) wywieszone są listy uczniów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia do klas pierwszych Szkoły podstawowej nr 172 w Łodzi na rok szkolny 2014/2015.

Prosimy o potwierdzenie chęci uczęszczania dziecka do naszej szkoły telefonicznie (42 657-64-21) lub osobiście w sekretariacie szkoły.

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

 

Przypominamy, że od 28 kwietnia do 2 maja 2014r.

w naszej szkole nie odbywają się zajęcia dydaktyczne.

Przekaż nam 1% podatku!

Szanowni Państwo,

Do końca kwietnia 2014 roku, wypełniając PIT, będą Państwo mogli podjąć decyzję o przeznaczeniu 1% swojego podatku dochodowego za rok 2013 na rzecz dowolnej organizacji pożytku publicznego. Stowarzyszenie „Uczeń” im. Janiny Jaszczyńskiej przy Szkole Podstawowej nr 172 zwraca się do Państwa z prośbą o przekazanie tej kwoty na nasze cele związane z edukacją. Stowarzyszenie „Uczeń” jest organizacją pożytku publicznego zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000271605.

Fundusze zgromadzone z tytułu 1% podatku dochodowego przeznaczamy corocznie na wzbogacenie bazy dydaktycznej szkoły.

Łączę wyrazy szacunku,

Magdalena Janowska - dyrektor SP 172 w Łodzi

Wiadomości

Podczas lekcji... i nie tylko!

Redaktorzy do piór!

Szkolny Klub Europejski

Wiadomości

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa Nr 172
    ul. Jaskrowa 15
    91-480 Łódź
  • tel. (42) 657-64-21
    fax. (42) 657-24-47

Biuletyn Informacji Publicznej