Nawigacja

WAKACJE!

 

Wszystkim dzieciom

życzymy

radosnych, gorących

i przede wszystkim

bezpiecznych

wakacji!

Ważne informacje dla Rodziców przyszłych 1-klasistów

Ważne informacje dla Rodziców przyszłych 1-klasistów

 

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami dotyczącymi nauki w klasie pierwszej w naszej szkole w roku szkolnym 2018/2019.

Informacje

Sekretariat szkolny

Sekretariat szkolny

Informujemy, iż w lipcu sekretariat szkoły jest nieczynny. W ważnych sprawach należy zgłaszać się do pokoju nr 7 w godz. 9.00-13.00. W sierpniu sekretariat szkoły jest czynny dla petentów w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki od 10.00 do 14.00. 

Język francuski w naszej szkole

Język francuski w naszej szkole

Szanowni Rodzice!

Informujemy, że oferta naszej szkoły dotycząca nauki języka francuskiego jako przedmiotu dodatkowego została poszerzona i od 1 września 2018 r. dotyczyć będzie wszystkich klas. Można więc zadeklarować udział w nieodpłatnych zajęciach języka francuskiego w wymiarze 2 godzin tygodniowo już od I klasy. Ważne jest, aby pamiętać, iż raz złożona deklaracja oznacza, iż dziecko będzie się uczyło  języka francuskiego jako przedmiotu dodatkowego do końca klasy VI, bez możliwości rezygnacji. Ocena z tego przedmiotu trafi na świadectwo szkolne i będzie wliczona do średniej ocen, ale nie wpłynie na promocję do klasy programowo wyższej. W klasie VII wszyscy uczniowie obowiązkowo muszą uczyć się dwóch języków obcych. Wówczas można pozostać przy uczeniu się języka francuskiego lub wybrać spośród dwóch innych oferowanych przez naszą szkołę języków – niemieckiego i hiszpańskiego. Rodziców zainteresowanych nauką języka francuskiego jako przedmiotu dodatkowego (także tych, którzy wstępnie deklarowali się już w maju i czerwcu) prosimy o wypełnienie załączonej deklaracji i złożenie jej w sekretariacie szkoły najpóźniej do 4 września  2018 r. Deklaracje mogą też składać Rodzice przyszłorocznych pierwszoklasistów.

Nadmieniam, iż niezależnie od wyboru języka francuskiego jako przedmiotu dodatkowego wszyscy uczniowie naszej szkoły od początku do końca edukacji uczą się obowiązkowo języka angielskiego.

Dyrektor SP172 w Łodzi

Deklaracja 

Program „Dobry Start” – 300 dla ucznia

Program „Dobry Start” – 300 dla ucznia

Program „Dobry Start” – 300 dla ucznia

 

W ramach rządowego programu „Dobry Start” na wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny przysługuje jednorazowe wsparcie w wysokości 300 zł. Świadczenie to przysługuje na każde dziecko uczące się w szkole, do ukończenia 20. roku życia, dla dzieci niepełnosprawnych - do ukończenia 24. roku życia. Wsparcie przysługuje niezależnie od posiadanego dochodu.

Jak dostać świadczenie dobry start?

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Kiedy i jak złożyć wniosek?

Nie musisz iść do urzędu. Już od 1 lipca 2018 r. możesz złożyć wniosek on-line przez bankowość elektroniczną lub przez stronę Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej www.empatia.mrpips.gov.pl

Od 1 sierpnia 2018 r. można składać wnioski drogą tradycyjną (papierową) w punktach przyjęć wniosków Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi.

W przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej wnioski należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi.

Wniosek należy złożyć do 30 listopada 2018 r.

Ważne! Złożenie wniosku w lipcu i sierpniu to gwarancja wypłaty świadczenia nie później niż do 30 września.

Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz realizujące roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi na stronie www.css.samorzad.lodz.pl, tel. 42 638 59 69

Letnia oferta

Letnia oferta

Szanowni Rodzice!

Przedstawiamy Państwu letnią ofertę miejskich instytucji kultury na wakacje 2018.

Zapraszamy do skorzystania wraz z dziećmi.

Letnia oferta miejskich instytucji kultury - wakacje 2018 

 

Wiadomości

Nasze prace

Podczas lekcji... i nie tylko!

Mrowisko

Redaktorzy do piór!

Klub Europejski

Szkolny Klub Europejski

Hasło do konta

Hasło do konta
Szanowni Rodzice!
 

Jeśli problem z zalogowaniem się do konta LIBRUS Synergia jest spowodowany zapomnieniem loginu i/lub hasła, można skorzystać z linku ZAPOMNIAŁEM HASŁA. Warunkiem skorzystania z tej funkcji jest podanie loginu oraz wcześniejsze wpisanie w konfiguracji konta adresu mailowego. Panel konfiguracji dostępny jest po zalogowaniu do rozwiązania LIBRUS Synergia.

Uwaga! Jeżeli adres e-mail nie został wpisany w konfiguracji konta, jedynym sposobem odzyskania hasła jest skontaktowanie się ze SZKOLNYM ADMINISTRATOREM SYSTEMU lub SEKRETARIATEM SZKOŁY.

Po wpisaniu loginu, klikamy „wyślij” – zostanie wysłana wiadomość, na adres mailowy podany w formularzu rejestracyjnym, zawierająca link ze specjalnym kodem.
Należy kliknąć w podany link, lub przekopiować go do paska adresu przeglądarki i kliknąć przycisk Enter.
Jeżeli kod nie stracił ważności (48 godzin od chwili wysłania), zostanie otwarty widok zmiany hasła. W polu „login” należy wpisać swój login do konta. W polach „nowe hasło” i „powtórz nowe hasło” należy wpisać nowe ustalone przez siebie hasło. Po uzupełnieniu wszystkich pól należy potwierdzić zmianę przyciskiem „zmień”.

Od tej chwili będzie można logować się używając nowego hasła.

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 172
    ul. Jaskrowa 15
    91-480 Łódź
  • tel. (42) 657-64-21
    fax. (42) 657-24-47