Nawigacja

Rada RodzicówRADA RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 172 IM. PROF. STEFANA BANACHA

BANK ZACHODNI WBK S.A. 6 ODDZIAŁ W ŁODZI

nr konta:   54 1090 2705 0000 0001 1493 0493


 

 

<<REGULAMIN RADY RODZICÓW>>

 


Rok szkolny 2018/2019

Uchwałą Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 172 w  Łodzi nr 6/2017/2018 z 28 maja 2018 r.  rodzice mogą dobrowolnie skorzystać z oferty zbiorowego ubezpieczenia uczniów.

Uchwała RR

 
Dane dotyczące dobrowolnego ubezpieczenia grupowego uczniów w roku szkolnym 2018/2019:
 
Firma ubezpieczająca wybrana przez Radę Rodziców:
 GOTHAER Towarzystwo Ubezpieczeń S. A. 
ul. Wołoska 22 A
02-675 Warszawa
nr konta do wpłat: 90 1240 6960 4539 1623  0222 7140
w tytule wpłaty należy podać imię, nazwisko dziecka, klasa.
Składka za jedno dziecko: 45 zł.
Składka w przypadku rozszerzenia o sport wyczynowy: 58 zł.
Drugie dziecko z danej szkoły (rodzeństwo) płaci połowę składki.
 
Kontakt z przedstawicielem firmy, Łukaszem Marczakiem: 575 737 830.
 

Uchwała Rady Rodziców w sprawie Programu Wychowawczo-Profilaktycznego
Szkoły Podstawowej nr 172 w Łodzi

 

Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły Podstawowej nr 172 w Łodzi

 


Główne inwestycje zrealizowane z funduszy Rady Rodziców
w roku szkolnym 2017/2018

(kwoty podano w zaokrągleniu)

 

Dofinansowanie wycieczek  programowych dla uczniów w trudnej sytuacji losowej – 2200,-

Obiady dla dzieci znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji losowej – 3500,-

Warsztaty psychologiczne, zajęcia profilaktyczne i terapeutyczne – 4000,-

Pomoce dydaktyczne i materiały dla uczniów – 5000,-

Nagrody dla uczniów za udział w konkursach oraz za wyniki w nauce – 3000,-

Czasopisma i broszury oraz książki do biblioteki szkolnej – 2300,-

Doposażenie świetlicy szkolnej , materiały plastyczne dla uczniów – 4000,-

Meble szkolne , doposażenie i drobne remonty w  salach  lekcyjnych – 3500,-

Artykuły do napraw uszkodzeń dokonanych przez uczniów – 2000,-

Papier, tonery i naprawy eksploatacyjne ksero dla celów  edukacyjnych – 8000,-

Piknik, Dzień Latawca, akcje prozdrowotne, np. „Zdrowa żywność”, inne wydatki okolicznościowe – 4000,-

 

Dziękujemy wszystkim Rodzicom za zaangażowanie i ofiarność – wiele działań i inwestycji szkoły nie byłoby możliwych do realizacji bez Państwa pomocy.

 


Rok szkolny 2017/2018

Uchwałą Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 172 w  Łodzi nr 5/2016/2017 z 31 maja 2017 r.  rodzice mogą dobrowolnie skorzystać z oferty zbiorowego ubezpieczenia uczniów.

 

Polisa NNW         

Ogólne Warunki Ubezpieczenia NNW

Formularz zgłoszenia szkody


Rok szkolny 2016/2017

Uchwałą Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 172 w Łodzi nr 8/15/16 z 23 maja 2016r. rodzice mogą dobrowolnie skorzystać z oferty zbiorowego ubezpieczenia uczniów.

 

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi dokumentami:

Polisa - ubezpieczenie NNW 2016/2017  

Dane do wpłaty

 


Główne inwestycje zrealizowane z funduszy Rady Rodziców
w roku szkolnym 2015/2016

 

Tablice ekspozycyjne do prezentowania prac uczniów,wielkoformatowe , modułowe na kółkach, szt. 2 - 2500 zł.

Nagrody dla uczniów za udział w konkursach oraz za wyniki w nauce - 4200 zł.

Meble szkolne i artykuły do drobnych remontów (farby, kleje) - 2800 zł

Pomoce dydaktyczne, dywany do sal lekcyjnych - 3400 zł

Doposażenie świetlicy szkolnej, materiały plastyczne dla uczniów, gry, zabawki edukacyjne - 3300 zł.

Warsztaty psychologiczne, zajęcia profilaktyczne i terapeutyczne dla uczniów - 1600 zł.

Dofinansowanie wycieczek szkolnych dla uczniów w trudnej sytuacji losowej - 1370 zł.

Czasopisma i broszury do biblioteki szkolnej - 1100 zł.

Organizacja konkursów i uroczystości dla uczniów - 5800 zł.

Papier, tonery i naprawy eksploatacyjne ksero dla celów edukacyjnych - 10 100 zł.

Opieka medyczna i środki opatrunkowe dla uczniów - 8000 zł.

 

Główne inwestycje zrealizowane z funduszy Rady Rodziców
w roku szkolnym 2014/2015

Książki i prenumeraty: 1.727,93 zł.

Komputery, monitory, akcesoria komputerowe: 2.200,00 zł.

Meble szkolne: 6.591,77 zł.

Sprzęt sportowy i inne pomoce dydaktyczne dla uczniów: 1.243,44 zł.

Dyplomy i nagrody dla uczniów: 5.710,11 zł.

Organizacja konkursów, prelekcji: 4.405,08 zł.

Dekoracje szkolne: 2.797,00zł.

Dofinansowanie wyjazdów na wycieczki i „zielone szkoły” dla uczniów w trudnej sytuacji materialnej: 3.326,04 zł.

Organizacja uroczystości szkolnych: 4.473,26 zł.

Inne zakupy dla potrzeb uczniów (drobny sprzęt, farby, pomoce i zabawki, artykuły papiernicze): 9.376,42 zł.

Dziękujemy!


Szanowni Rodzice!
Prosimy o zapoznanie się ze Stanowiskiem Departamentu Matki i Dziecka w Ministerstwie Zdrowia w sprawie zapobiegania i zwalczania wszawicy u dzieci i młodzieży.
 
 

 

Decyzją Rady Rodziców w roku szkolnym 2015/2016 
uczniowie naszj szkoły będą ubezpieczeni w AXA
Towarzystwie Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.
 
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi dokumentami:
 
 
 
 

Główne inwestycje zrealizowane z funduszy Rady Rodziców
w roku szkolnym 2013/2014

Pomoce szkolne, sprzęt, doposażenie pracowni, świetlicy, biblioteki; wydano 10.249,11 w tym:

- książki i prenumeraty                            1.807,70

- komputery, monitory, akcesoria            2.453,64   

- meble                                                    1.675,00

- dywany wykładziny                               1.411,28

- projektor z monitorem                           2.200,00

- pozostałe                                                 701,49

   

Wydatki okolicznościowe; wydano  23.685,45 w tym:

-  dyplomy i nagrody dla uczniów            8.300,33

-  pozostałe  nagrody ( konkursy i lekcje biblioteczne, akcje edukacyjne)      

                                                                  2.503,79

- dekoracje                                                3.125,02

- pomoc uczniom                                      1.892,00

- piknik                                                      3.275,00

- uroczystości szkolne i dni otwarte          4.589,31   

         

Artykuły eksploatacyjno-gospodarcze  oraz administracyjno-biurowe; wydano  7.787,87  w tym:

- sprawy administracyjne                        2.289,78

  (druki, usługi pocztowe, przejazdy, różne opłaty)

- eksploatacyjno- gosp.                           5.498,09

  (artykuły do napraw, farby, klucze, drzwi, naprawy uszkodzeń dokonanych przez uczniów)

 

Akcja „Podaruj obiad” – obiady dla dzieci znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji losowej; 

                                                                              7. 368,00

 

Ponadto we wrześniu 2014 r. z połączonych  funduszy zgromadzonych przez Radę Rodziców i Stowarzyszenie „Uczeń” w ramach Pikniku szkolnego w czerwcu  2014r.  wykonano gablotę na puchary szkolne  za kwotę:

                                                           6 396 ,00 (2 000,00 – z funduszy Rady Rodziców,

 4 396,00 – z funduszy Stowarzyszenia  „Uczeń”).


Szanowni Państwo

      Dziękując za włączenie się w przedświąteczną akcję kupna kartek bożonarodzeniowych zaprojektowanych przez naszych Uczniów i wydanych z inicjatywy Rady Rodziców oraz Stowarzyszenia "UCZEŃ" działającego przy naszej szkole, przedstawiamy rozliczenie niniejszej akcji:
Koszt wydania kartek świątecznych (900 szt.) - 199,26 zł
Zysk ze sprzedaży kartek       - 857,95 zł
Dzięki akcjom sprzedaży kart świątecznych i kart z okazji Dnia Edukacji Narodowej został wymieniony sprzęt komputerowy w sali nr 13.

Za Państwa zaangażowanie i entuzjastyczne przyjęcie pomysłu bardzo serdecznie dziękujemy


Główne inwestycje zrealizowane z funduszy Rady Rodziców
w roku szkolnym 2010/2011

 1. Nagrody książkowe dla uczniów na zakończenie roku szkolnego i nagrody konkursowe 8.143,10 zł
 2. "Podaruj obiad" finansowanie obiadów dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej - 12.304,50 zł
 3. Pomoc dzieciom w trudnej sytuacji materialnej - 4.610,05 zł
 4. Książki do biblioteki szkolnej na uzupełnienie księgozbioru - 965,91 zł
 5. Prenumerata czasopism dla uczniów - 2.022,54 zł
 6. Piknik szkolny - wydatki związane z organizacjš - 422,65 zł
 7. Publikacja książki "Przygody matematycznej gęsi" - 2.837,06 zł
 8. Program komputerowy do pracowni komputerowej - 269,00 zł
 9. Gry świetlicowe - 598,64 zł
 10. Opieka medyczna (leki, środki opatrunkowe, higieniczne, wynagrodzenie pielęgniarki -2 dni w tygodniu) - 4.555,23 zł
 11. Artykuły dekoracyjne na uroczystości szkolne - 1.999,35 zł
 12. Materiały, pomoce na bieżące zajęcia lekcyjne - 462,09 zł
 13. Zakup, eksploatacja ksero i komputerów - 6.275,53 zł
 14. Opłata za Internet i RTV - 369,65 zł
 15. Meble do pracowni szkolnych - 2.350,00 zł
 16. Zabudowa boksu w szatni dla klas I-II - 2.000,00 zł
 17. Montaż żaluzji w sali 17 - 850,00 zł
 18. Wymiana okien i malowanie sali 34 (środki pieniężne - zbiórka makulatury) - 3.305,00 zł

Serdecznie dziękujemy za terminowe wpłaty, zaangażowanie i zrozumienie.
RADA RODZICÓW
Dyrekcja oraz Grono pedagogiczne


Główne inwestycje dokonane z funduszy Rady Rodziców
w roku szkolnym 2009/2010

 1. Zakup nowej kserokopiarki.
 2. Akcja "Podaruj obiad" - zebrano w sumie ponad 11 000 zł. (!)
 3. Uzupełnienie księgozbioru biblioteki szkolnej.
 4. Prenumerata czasopism dla uczniów i nauczycieli.
 5. Założenie sieci internetowej w s. 13
 6. Dofinansowanie wyjazdów uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.
 7. Opieka medyczna, leki i środki opatrunkowe dla uczniów.
 8. Nagrody dla uczniów - ogółem ok. 7000zł.(!)
 9. Artykuły dekoracyjne na uroczystości szkolne.
 10. Modernizacja s. 31.
 11. Naprawy i uzupełnienia sprzętu szkolnego i pomocy dydaktycznych.
 12. Zakup rzutnika multimedialnego wraz notebookiem i oprogramowaniem do sali nr 29 - zakup dokonany ze środków zgromadzonych podczas Pikniku Szkolnego 2010 - zebrano w sumie ok. 6500 zł.

Serdecznie dziękujemy za terminowe wpłaty, zaangażowanie i zrozumienie.
RADA

Dyrekcja oraz grono pedagogiczne


Najważniejsze inwestycje zrealizowane ze środków Rady Rodziców
w roku szkolnym 2008/2009

 1. Akcja "Podaruj obiad".
 2. Doposażenie i/lub remont pracowni nr 8, 9, 29, 31, 17.
 3. Dofinansowanie wyjazdów uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.
 4. Drzwi aluminiowe w szatni szkolnej.
 5. Kraty przy sali gimnastycznej oraz na oknach piwnicznych szkoły.
 6. Naprawa fragmentu ogrodzenia szkoły.
 7. Odnowienie ścian w holu przy wejściu do szkoły na parterze.
 8. Nagrody książkowe dla uczniów.
 9. Prenumerata czasopism dla uczniów i nauczycieli.
 10. Opieka medyczna dla uczniów oraz zakup środków medycznych.
 11. Konserwacja i naprawy eksploatacyjne kserokopiarek szkolnych.
 12. Liczne drobne naprawy i konserwacje związane z potrzebami uczniów i nauczycieli.

Szczegółowe informacje oraz sprawozdania finansowe wraz z częścią opisową są do wglądu w sekretariacie szkoły po uprzednim uzgodnieniu terminu.

Dziękujemy Państwu za zaangażowanie, terminowe wpłaty, inspirujące pomysły, nieocenioną pomoc w przeprowadzeniu remontów i akcji na rzecz szkoły.

Dyrekcja oraz grono pedagogiczne

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 172
  ul. Jaskrowa 15
  91-480 Łódź
 • tel. (42) 657-64-21
  fax. (42) 657-24-47