Nawigacja

Historia szkoły

Dyrektorzy szkoły

 

Od grudnia 2008 roku
dr MAGDALENA JANOWSKA

Lata 2005 - 2008 
mgr JANINA JASZCZYŃSKA

Lata życia (1955-2008)

Lata 1975 - 2005 
mgr MIROSŁAWA KALIŃSKA

 

Lata 1967 - 1975 
LESZEK 
KAMIŃSKI 

 

Lata 1962 - 1967 
MARIA 
MAŚLIKOWSKA

 

2018

 

Szkoła Podstawowa nr 172 stała się w pełni szkołą ośmioklasową z oddziałami I - VIII.

 

 

2017

 

 

Została przeprowadzona termomodernizacja budynku naszej szkoły, wykonana w ramach projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: "Racjonalizacja zużycia energii - termomodernizacja obiektów edukacyjnych Miasta Łodzi. Etap II - SP nr 162, SP nr 172, ZSE-T-H". Cieszymy się z wykonanego remontu, na który szkoła czekała od dawna.

 

 

2016

 

Nauczyciele naszej szkoły brali udział w programie edukacji finansowej dzieci Cha-Ching. Program przygotowany został przez Towarzystwo Ubezpieczeń Prudential Polska.

 

 

W roku szkolnym 2015/2016 nasza szkoła otrzymała certyfikat uczestnictwa w programie edukacyjnym dla szkół podstawowych "Wybieram wodę" organizowanym przez Polskie Towarzystwo Dietetyki oraz Instytut Promocji Zdrowia i Dietoterapii.

 

 

2015

 

W roku szkolnym 2014/2015 w naszej szkole realizowany był projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego p.t. "Czytać, liczyć, poznać świat - znów z nauką za pan brat", program rozwojowy Szkoły Podstawowej nr 172 w Łodzi.

Liderem projektu było Stowarzyszenie "Uczeń" im. Janiny Jaszczyńskiej działające przy naszej szkole.

 

 

 

2014

Nasza szkoła uzyskała dofinansowanie na utworzenie pracowni zrealizowane przy udziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach konkursu "Moja wymarzona ekopracownia".
Wartość ogólna zadania: 42.100 zł.
Wysokość dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi: 39.000 zł.

Pracownia "Ekopraktyk" powstała w sali nr 25 na II piętrze budynku szkoły. Została wyposażona w specjalistyczny sprzęt przeznaczony dla młodego ekologa, sprzęt audiowizualny, meble, a przede wszystkim - liczne pomoce dydaktyczne służące edukacji ekologicznej.

Dnia 12 grudnia 2014r. miało miejsce uroczyste otwarcie ekopracowni "Ekopraktyk".

 

2013

Komitet Honorowy oraz Jury Ogólnopolskiego Konkursu Bezpieczna Szkoła - Bezpieczny Uczeń przyznaje naszej placówceTytuł Bezpiecznej Szkoły oraz członkostwo OGÓLNOPOLSKIEGO KLUBU BEZPIECZNE SZKOŁY.

 

 

2012


Szkoła uzyskała Tytuł Szkoły Odkrywców Talentów nadany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji. 
Powstał na szkolnym biosku plac zabaw zbudowany w ramach programu rządowego "Radosna szkoła".

 

19 października 2012 r. - jubileusz 50-lecia istnienia naszej szkoły
Ideą przewodnią obchodów Jubileuszu było hasło "Szkoła dawniej i dziś". Naszą uroczystość jubileuszową zaszczyciło swoją obecnością wielu znamienitych gości. Każdy z uczestników imprezy otrzymał jubileuszewe wydanie Szkolnej Gazetki "Mrowisko" oraz płytę CD z prezentacją multimedialną przedstawiającą 50-letnią historię placówki przygotowaną specjalnie na okazję Jubileuszu. Zaproszeni Goście mieli możliwość złożenia podpisu na pamiątkowej pocztówce oraz umieszczenia dedykacji w aktualnej kronice szkolnej, obejrzenia wystawy zdjęć i pamiątek szkolnych z poszczególnych dekad historii oraz wystawy prac wykonanych przez uczniów naszej szkoły, poznania realizowych w szkole projektów edukacyjnych i innowacji pedagogicznych oraz najważniejszych sukcesów uczniów naszej szkoły. Uroczystość uświetnili uczniowie naszej szkoły prezentując inscenizacje, wiersze, piosenki, pantomimę a także wspaniałe pokazy grupy tanecznej.

 

2011

W Pałacu Poznańskiego podczas uroczystej gali naszej szkole nadano Certyfikat Organizacji Innowacyjnej przyznawany przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. Dwóch nauczycieli uzyskało certyfikat nauczyciela-nowatora oraz nauczyciela-organizatora procesu innowacyjnego (M Kuberska, P. Atemborski). 

Z inicjatywy rodziców uczniowie naszej szkoły wydali własną książkę "Przygody matematycznej gęsi". Publikacja składa się z prac literackich i plastycznych uczniów naszej szkoły.

 

2010


Nasz szkoła, idąc z duchem czasu, wzbogaciła się dzięki wykorzystaniu funduszu Unii Europejskiej o tablicę interaktywną. Dzięki temu nauka stała się jeszcze przyjemniejsza i bardziej fascynująca. Zrealizowano projekt "Wieża Babel - wyrównywanie poziomu umiejętności językowych wśród uczniów Szkoły Podstawowej nr 172 w Łodzi" współfinansowany ze środków UE. 

Powstał nowy kącik zabaw "Radosna szkoła" wyposażony w sprzęt sportowo-rekreacyjny dla najmłodszych. 
Tablica interaktywna
Kącik zabaw "Radosna szkoła"

 

2009

 

Stowarzyszenie "UCZEŃ" uzyskało status organizacji pożytku publicznego. możemy pozyskiwać 1% podatku dla naszej szkoły. 
Odwiedzili nas przedstawiciele szkół partnerskich z Hiszpanii, Portugalii, Turcji, Anglii i Rumunii, wspólnie omówiliśmy realizowany projekt "Comenius", pokazaliśmy gościom nasze miasto. 

 

2008


Otrzymanie nowego boiska sportowego - nowoczesnego, profesjonalnego boiska do piłki nożnej. Boisko szkolne powstało w ramach programu "Blisko boisko" zrealizowanego z inicjatywy Ministerstwa Sportu oraz sponsoringowi PZU. Program ten polega na wspólnym finansowaniu wykonaniu boisk piłkarskich o nawierzchni z trawy syntetycznej, umożliwiających całoroczną, bezpieczną grę w piłkę. Nasze szkolne boisko powstało na przełomie lata i jesieni 2007 r. Do użytku oddano je wiosną 2008 r.
Szkolne boisko sportowe


Łódzki Oddział Polskiego Towarzystwa Dysleksji ponownie przyznaje szkole Certyfikat "SZKOŁA PRZYJAZNA UCZNIOM Z DYSLEKSJĄ"

 

22 kwietnia 2008 r.
Zmiana wyglądu szkolnego hollu na parterze - czołowe miejsce zajęła tablica pamiątkowa z nowym wizerunkiem Patrona Szkoły prof. Stefana Banacha oraz umieszczonym obok sztandarem szkoły. 
Wchodzących witają dobrze znane wszystkim naszym uczniom słowa: 
"Matematyka jest najpiękniejszym, najpotężniejszym tworem ducha ludzkiego" oraz "Dał nauce polskiej więcej niż ktokolwiek inny"

 

Grudzień 2008 r.

Po nagłej śmierci dyrektor Janiny Jaszczyńskiej nastąpiła zmiana dyrekcji naszej placówki, stanowisko dyrektora szkoły objęła Magdalena JANOWSKA - dotychczasowy wicedyrektor szkoły. Na stanowisko wicedyrektora została powołana Agnieszka ZUBOWSKA - nauczyciel matematyki. Stowarzyszeniu "UCZEŃ" nadano imię Janiny Jaszczyńskiej.

 

2007

 

Dzięki pomocy udzielonej przez Europejski Fundusz Społeczny w bibliotece szkolnej powstało Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej.


Internetowe Centrum

Informacji Multimedialnej

 

 

Powstało także Stowarzyszenie "UCZEŃ" mające na celu finansowe wspieranie szkoły. Była to inicjatywa ówczesnego dyrektora szkoły i rodziców. Do zadań stowarzyszenia należy m. in. wspomaganie szkolnictwa podstawowego, podtrzymanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej, kulturowej, upowszechnienie kultury fizycznej i sportu oraz ekologii i ochrony zwierząt, a także wiedzy z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. 

 

 

2006

 

Nadanie pierwszych trzech tytułów nauczyciela-nowatora nauczycielom naszej szkoły: J. Jaszczyńskiej, M. Janowskiej, E. Strzałkowskiej przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.

18 kwietnia 2006 r. Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe "Ścieżki Nieskończoności" przyznało szkole certyfikat i zaliczyło szkołę do elitarnego grona 50 najlepszych szkół w Polsce spośród szkół biorących udział w Matematycznych Mistrzostwach Polski Dzieci i Młodzieży KWADRATURA KOŁA 2006.

 

27 czerwca 2006 r. Ośrodek Doskonalenia i Kształcenia Ustawicznego PARTNER przyznał szkole Certyfikat "SZKOŁY ZARZĄDZAJĄCEJ WIEDZĄ"

 

2005

 

Zmiana dyrekcji naszej placówki. Po 30 latach kierowania szkołą przeszła na emeryturę dotychczasowa dyrektor placówki - Mirosława KALIŃSKA. Od dnia 1 września 2005 r. stanowisko dyrektora szkoły objęła Janina JASZCZYŃSKA - dotychczasowy wieloletni wicedyrektor szkoły. Na stanowisko wicedyrektora została powołana Magdalena JANOWSKA - nauczyciel języka polskiego.

Łódzki Oddział Polskiego Towarzystwa Dysleksji przyznał szkole Certyfikat "SZKOŁA PRZYJAZNA UCZNIOM Z DYSLEKSJĄ"

szkolna pracownia internetowa

W listopadzie powstaje w szkole druga pracownia informatyczna wyposażona w nowoczesny sprzęt komputerowy z szybkim dostępem do internetu. Pracownia została utworzona w ramach projektu "Pracownie komputerowe dla szkół" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

2003


Sukcesem zakończył się udział naszej szkoły w ogólnopolskim programie "Szkoła z klasą" zorganizowanym przez Gazetę Wyborczą i Centrum Edukacji Obywatelskiej. Szkoła uzyskała certyfikat i tytuł "SZKOŁY Z KLASĄ".

12 października 2002 r.
XL lecie szkoły

świętowaliśmy pod hasłem:
"Dzień wczorajszy
i przyszłość szkoły".

 

2000

 

Odwiedzili nas przedstawiciele szwedzkiej szkoły w ramach wymiany doświadczeń dotyczących systemu edukacji obu krajów. 

 

1997

 

14 października 1997 r. XXXV lecie szkoły.

Obchody tego jubileuszu uświetnił przegląd twórczości dziecięcej: literackiej, plastycznej, teatralnej. Zaprezentowany został spektakl napisany i wystawiony przez naszych uczniów. Opublikowano tomiki poezji dziecięcej. Zorganizowano wernisaż prac plastycznych.

 

1992

 

Szkolna pracownia informatyczna.
14 października 1992 r. XXX lecie szkoły
Uroczyste otwarcie pracowni informatycznej, jednej z pierwszych w Łodzi, wyposażonej w najnowocześniejszy sprzęt komputerowy. Powstanie pracowni było możliwe dzięki działalności rodziców naszych uczniów zrzeszonych w Funduszu Pomocy Szkole.

 

1987


16 października 1987 r. XXV lecie szkoły

Wybitni nauczyciele placówki zostali odznaczeni Medalem Komisji Edukacji Narodowej i Złotymi Krzyżami Zasługi, Nagrodami Kuratora i Ministra Oświaty.

 

1982

 

14 października 1982 r. XX lecie szkoły

Szkoła otrzymuje drugą salę gimnastyczną ufundowaną przez zakład opiekuńczy Łódzki Kombinat Budowlany "Wschód". 

 

1977

 

14 październik 1977 rok.   XV lecie powstania szkoły
Kuratorium Oświaty i Wychowania nadaje Szkole Podstawowej Nr 172 imię wielkiego uczonego, twórcy analizy funkcjonalnej w matematyce - PROFESORA STEFANA BANACHA. Pomysłodawcą wyboru patrona szkoły był ówczesny nauczyciel matematyki Józef Witczak. Podczas tej uroczystości szkoła otrzymuje sztandar ufundowany przez rodziców.
Sztandar szkoły

 

1975

 

Stanowisko dyrektora szkoły obejmuje Mirosława KALIŃSKA. Jej zastępcą jest najpierw Bożenna OBERSKA, następnie Dalomira KACZOROWSKA, Kazimiera PIETRZAK, a od roku 1996 Janina JASZCZYŃSKA. 

1967-1975

 


Pierwsi uczniowie szkoły.

Kierownikiem zostaje Leszek KAMIŃSKI, zaś zastępcami są: Krystyna DIEHL, Dalomira KACZOROWSKA, Anna KARNICKA, Bożenna OBERSKA.

1962-1967

Stanowisko pierwszego kierownika obejmuje Maria MAŚLIKOWSKA, a funkcję zastępcy pełnią: Klementyna BĄBOLEWSKA, Jadwiga ONOPA, Aleksander SALSKI.

 

12 października 1962

Uroczyste przekazanie szkolnego budynku młodzieży i nauczycielom. 

Pierwsi absolwenci szkoły.
 

1962

Oddanie do użytku Szkoły Podstawowej Nr 172 przy ul. Jaskrowej 15

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 172
    ul. Jaskrowa 15
    91-480 Łódź
  • tel. (42) 657-64-21
    fax. (42) 657-24-47