Nawigacja

klasy I - III

Uczniowie klas I - III otrzymują darmowe podręczniki i ćwiczenia do obowiązkowych zajęć edukacyjnych zakupione z dotacji celowej MEN.
Podręczniki dostosowane do wieloletniego użytku będą wypożyczane uczniom przez szkołę na jeden rok szkolny we wrześniu 2018 roku.

 

Poziom

Przedmiot

Autor podręcznika

Tytuł/część

Wydawnictwo

Nr dopuszczenia

Klasa I

Edukacja wczesnoszkolna

Pr. zbiorowa

„Nowi Tropiciele”

WSiP

815/1/2017

J. angielski

C.Bruni
T.Lochowski

"New English Adventure 1".
Podręcznik

Pearson Central Europe sp. z o.o.

819/1/2017

Religia

J.Szpet, D.Jackowiak

"Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa"

Święty Wojciech Poznań

AZ-11-01/10-PO-1/11

Klasa II

Edukacja wczesnoszkolna

Pr. zbiorowa

„Nowi Tropiciele”

WSiP

815/2/2018
815/4/2018

J. angielski

V. Lambert
A. Worrall

"New English Adventure 2".
Podręcznik

Pearson Central Europe sp. z o.o.

819/2/2018

Religia

J.Szpet, D.Jackowiak

„Kochamy Pana Jezusa”

Święty Wojciech Poznań

AZ-12-01/10-PO-1/12

Klasa III

Edukacja wczesnoszkolna

Pr. zbiorowa

Podręcznik MEN „Nasza szkoła”
"Tropiciele"

WSiP

2014

J. angielski

A.Worrall
T.Lochowski

"New English Adventure 3".
Podręcznik

Pearson Central Europe sp. z o.o.

680/3/2015

Religia

J.Szpet, D.Jackowiak

„Przyjmujemy Pana Jezusa”

Święty Wojciech Poznań

AZ-13-01/10-PO-1/13

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 172
    ul. Jaskrowa 15
    91-480 Łódź
  • tel. (42) 657-64-21
    fax. (42) 657-24-47