Nawigacja

Regulamin uczniowski Regulamin boiska Regulamin placu zabaw Regulamin uczestnika wycieczki Regulamin korzystania z podręczników Regulamin stołówki szkolnej Regulamin biblioteki szkolnej i ICIM Regulamin Międz. Konkursu "Kangur Matematyczny" Regulamin pracowni komputerowej

Regulaminy

Regulamin uczniowski

 

Zasady zachowania uczniów Szkoły Podstawowej nr 172 im. prof. Stefana Banacha w Łodzi

 

 1. Godnie reprezentujemy imię naszej szkoły.
 2. Przestrzegamy zasad bezpieczeństwa w szkole: nie biegamy, nie hałasujemy, nie przynosimy przedmiotów zagrażających zdrowiu i życiu.
 3. Szanujemy nauczycielską troskę i trud poświęcony naszej edukacji.
 4. Jesteśmy zawsze: uczciwi, sprawiedliwi, tolerancyjni, a także prawdomówni.
 5. Unikamy wywyższania się ponad innymi uczniami.
 6. Jesteśmy uważni i aktywni w czasie trwania lekcji.
 7. Dbamy o kulturę słowa, estetykę swojego wyglądu i higienę osobistą.
 8. Jesteśmy przeciwni paleniu papierosów, zażywaniu narkotyków, a także piciu alkoholu.
 9. Stronimy od bójek i nieporozumień, wszelkie niedomówienia rozwiązujemy poprzez szczerą rozmowę.
 10. Pomagamy młodszym i słabszym, jesteśmy wrażliwi na krzywdę.
 11. Rzetelnie i systematycznie odrabiamy prace domowe.
 12. Szanujemy pracę pań woźnych i wszystkich pracowników szkoły.
 13. Dbamy o nasze m- ca pracy i staramy się nakłaniać do tego innych uczniów.
 14. Pamiętamy o zmianie obuwia.
 15. Oddajemy książki w wyznaczonym terminie.
 16. Szanujemy cudzą własność: nie niszczymy pożyczonych książek i zawartości plecaków naszych kolegów.
 17. Nie korzystamy z telefonów komórkowych podczas zajęć.
 18. Dbamy o swój wizerunek poza szkołą. Nasze postępowanie w różnych sytuacjach jest odzwierciedleniem szkolnych przyzwyczajeń.
 19. Jesteśmy punktualni, a wszystkie nasze nieobecności są zawsze usprawiedliwione.
 20. Codziennie nosimy identyfikatory w celach integracyjnych.

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 172
  ul. Jaskrowa 15
  91-480 Łódź
 • tel. (42) 657-64-21
  fax. (42) 657-24-47