Nawigacja

Aktualności Nasze projekty

Klub Szkół UNICEF

Aktualności

O nas

Jesteśmy wśród  ponad 700 placówek, które należą do Klubu Szkół UNICEF w Polsce. Klub ten aktywnie działa promując idee pomocy humanitarnej oraz praw dziecka wśród swoich podopiecznych. Członkowstwo w Klubie jest  ciekawym i ważnym doświadczeniem dla całej społeczności szkolnej.

Klub Szkół UNICEF to inicjatywa edukacyjna, która zrzesza placówki zainteresowane propagowaniem wśród swoich podopiecznych idei niesienia pomocy najbardziej potrzebującym dzieciom na świecie. Szkoły należące do Klubu nie tylko uczestniczą w akcjach edukacyjnych przygotowywanych przez UNICEF, ale także organizują działania zaplanowane na dany rok szkolny. Każdego roku harmonogram prac ulega zmianie. Zawsze jednak przyświeca ten sam cel – budzenie świadomości uczniów i kształtowanie postawy propomocowej.

Dyplomy

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 172
    ul. Jaskrowa 15
    91-480 Łódź
  • tel. (42) 657-64-21
    fax. (42) 657-24-47