Nawigacja

Pracownicy szkoły

 

Dyrekcja szkoły

 

dr Magdalena Janowska

dyrektor

mgr Agnieszka Zubowska

wicedyrektor

 mgr Marzena Bartosik

wicedyrektor

 

 

Grono pedagogiczne szkoły - rok szkolny 2018/2019

 

Przedmiot

Nauczyciel

Wychowawstwo

Edukacja wczesnoszkolna

Anna Długoszewska
Małgorzata Kaczmarek
Daniela Kuca 
Anna Pieczynia
Monika Rogalska
Magdalena Serafińska
Iwona Szałwińska
Małgorzata Wiklak
Marzena Werbelska

I C
II C
II B
II A
III A
I A
III B
I B

Język polski

Magdalena Janowska
Joanna Katarzyńska
Małgorzata Kuberska
Marta Łykowska
Marta Mikołajczyk-Lasek


V C
VI B
VIII C
VI A

Język angielski

Agnieszka Kubiak
Izabela Lang
Marcin Pawlik
Anna Roszkowska

IV A
V A
VIII A
V D

Język francuski

Iwona Mączkowska

 

Język hiszpański

Kamila Wieruszewska

 

Język niemiecki

Dorota Dołowska

 

Muzyka

Agnieszka Ważny

 IV C

Plastyka

Lidia Frydzińska-Świątczak

 

Historia
Historia i społeczeństwo

Piotr Atemborski
Piotr Machlański
Bożena Papiernik

VII B


Przyroda

Julia Grzelak
Elżbieta Strzałkowska

VI C
VII A

Geografia

Elżbieta Strzałkowska

 

Biologia

Martyna Fastyn
Julia Grzelak 

 

Chemia

Przemysław Jóźwiak

 

Fizyka

Julia Grzelak

 

Matematyka

Krzysztof Janiszewski
Anna Kwiatkowska
Katarzyna Sobczuk
Jan Teodorczyk
Agnieszka Zubowska


IV B

VIII B

Informatyka
Zajęcia komputerowe

Krzysztof Janiszewski
Anna Skrzypek
Agnieszka Ważny

 

Technika
Zajęcia techniczne

Lidia Frydzińska-Świątczak
Maria Manel-Jackiewicz

 

Wychowanie fizyczne

Magdalena Gajewska
Barbara Mamełka
Michał Nowakowski
Artur Ważny

IV D

V B
VII C

Doradztwo zawodowe

Marcin Śledź

 

Edukacja dla bezpieczeństwa

Barbara Mamełka

 

Religia

Teresa Jedlina
s. Anna Mądraszewska (urlop)
Katarzyna Pardel
ks. Zenon Stochla

 

Etyka

Piotr Atemborski
Daniela Kuca
Małgorzata Wiklak
Marta Łykowska

 

Wychowanie do życia w rodzinie

Marzena Bartosik
Magdalena Gajewska

 

Świetlica

Michał Adamkiewicz
Dorota Dołowska
Beata Maślankiewicz
Urszula Medyńska
Katarzyna Salamon (urlop)
Iwona Solarska
Emilia Werbelska (urlop)
Sandra Witaszewska

 

Pedagog

Beata Rachowska (urlop)

 

Psycholog

Judyta Czerkiewicz

 

Bibliotekarz

Małgorzata Misztal

 

 

 

 

Pracownicy niepedagogiczni - rok szkolny 2018/2019

 

Główny księgowy szkoły
Księgowy

Ewa Rybicka
Agata Kacprzak

Samodzielni referenci

Beata Brewka
Bogumiła Sowińska

Kucharki

Lidia Dośpiał
Anna Mietlińska
Anna Aleksandrzak

Woźna

Gabriela Adamkiewicz

Pracownicy gospodarczy

Dariusz Podstolski
Marcin Starczyk

Dariusz Wilmański
Jacek Stępniak

Inspektor BHP

Joanna Katarzyńska

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 172
    ul. Jaskrowa 15
    91-480 Łódź
  • tel. (42) 657-64-21
    fax. (42) 657-24-47