Nawigacja

Pracownicy szkoły

Pani dr Magdalena Janowska

Dyrektor szkoły

Pani Dyrektor jest dyplomowanym nauczycielem języka polskiego. Posiada stopień doktora nauk hum. UŁ w dziedzinie literaturoznawstwa.

Pani mgr Agnieszka Zubowska

Wicedyrektor szkoły

Pani Wicedyrektor jest dyplomowanym nauczycielem matematyki i informatyki. Posiada tytuł egzaminatora OKE.

 

Grono pedagogiczne szkoły - rok szkolny 2017/2018

 

Przedmiot

Nauczyciel

Wychowawstwo

Edukacja wczesnoszkolna

Małgorzata Wiklak
Iwona Szałwińska 
Magdalena Serafińska 
Monika Rogalska
Anna Pieczynia 
Daniela Kuca 
Małgorzata Kaczmarek
Anna Długoszewska
Bożena Kostacińska
Marzena Bartosik (urlop)

III B
II B
III A
II A
I A
I B
I C
III C
III D

Język polski

Marta Mikołajczyk-Lasek
Marta Łykowska 
Małgorzata Kuberska 
Joanna Katarzyńska 
Magdalena Janowska

V A
VII C
V B
IV C

Język angielski

Agnieszka Kubiak
Anna Roszkowska
Marcin Pawlik 
Izabela Lang 


IV D
VII A
IV A

Język francuski

Iwona Mączkowska
Katarzyna Karolczak-Barczyńska

 

Język hiszpański

Wioletta Lipińska-Kołacz

 

Język niemiecki

Dorota Dołowska

 

Muzyka

Agnieszka Ważny

 

Plastyka

Lidia Frydzińska-Świątczak

 

Historia
Historia i społeczeństwo

Piotr Atemborski

VI B

Przyroda

Elżbieta Strzałkowska
Julia Grzelak 

VI A
V C

Geografia

Elżbieta Strzałkowska

 

Biologia

Julia Grzelak 

 

Chemia

Przemysław Jóźwiak

 

Fizyka

Dominika Grzelczyk

 

Matematyka

Anna Kwiatkowska
Katarzyna Sobczuk
Jan Teodorczyk
Agnieszka ZubowskaVII B

Informatyka
Zajęcia komputerowe

Anna Skrzypek
Agnieszka Ważny
Katarzyna Sobczuk
Anna Kwiatkowska

 

Technika
Zajęcia techniczne

Lidia Frydzińska-Świątczak

 

Wychowanie fizyczne

Artur Ważny
Michał Nowakowski
Magdalena Gajewska 

VI C
IV B

Doradztwo zawodowe

Marcin Śledź

 

Edukacja dla bezpieczeństwa

 

 

Religia

s. Anna Mądraszewska
Teresa Jedlina
Przemysław Janiszewski

 

Etyka

Marzena Werbelska
Małgorzata Wiklak
Marta Łykowska

 

Wychowanie do życia w rodzinie

Magdalena Gajewska
Marzena Bartosik

 

Świetlica

Beata Maślankiewicz
Katarzyna Salamon (urlop)
Iwona Solarska
Emilia Werbelska (urlop)
Halina Gajderowicz

Marzena Werbelska
Sandra Witaszewska

 

Pedagog

Beata Rachowska (urlop)
Jakub Witaszewski

 

Bibliotekarz

Małgorzata Misztal

 

 

 

Pracownicy niepedagogiczni - rok szkolny 2017/2018

 

Główny księgowy szkoły
Księgowy

Ewa Rybicka
Agata Kacprzak

Samodzielni referenci

Beata Brewka
Bogumiła Sowińska

Kucharki

Lidia Dośpiał
Anna Mietlińska
Anna Aleksandrzak

Woźna

Gabriela Adamkiewicz

Pracownicy gospodarczy

Dariusz Podstolski
Marcin Starczyk

Dariusz Wilmański
Jacek Stępniak

Inspektor BHP

Joanna Katarzyńska

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 172
    ul. Jaskrowa 15
    91-480 Łódź
  • tel. (42) 657-64-21
    fax. (42) 657-24-47