Nawigacja

Aktualności Archiwum

Mrowisko

Aktualności

w e s o ł y    i n f o r m a t o r   o   ż y c i u    s z k o ł y


szkoła  *  edukacja  *  wywiady  *  sport  *  rozrywka  *  konkursy  *  humor

 

 

Opiekę merytoryczną nad redagowaniem gazetki sprawuje p. Joanna Katarzyńska, 
Redakcja: uczniowie klas II - VIII.

 

      Redagowanie gazetki szkolnej "Mrowisko" sprzyja rozwojowi aktywności twórczej i poszerzaniu horyzontów intelektualnych uczniów. 
          Szkolne dziennikarstwo pomaga w kształtowaniu kreatywnych postaw, w doskonaleniu umiejętności wypowiadania się i współpracy w grupie. Uczniowie, nie tylko ci o uzdolnieniach humanistycznych, chętnie wcielają się w rolę dziennikarzy. Poszerzają swoją wiedzę z zakresu retoryki dziennikarskiej (np. rozprawka, reportaż, felieton, notatka informacyjna, komunikat, sonda, wywiad). "Mrowisko" stwarza możliwości połączenia lekcji języka polskiego z dziennikarstwem, wiedzę o literaturze ze sprawnością redakcyjną. Uczniowie, poszukując ciekawych, interesujących treści z życia szkoły, uczą się dokonywać trafnych wyborów źródeł informacji i zdobywają lepszą orientacje w otaczającym ich świecie, gdyż wnikliwie analizują rzeczywistość. 
         "Mrowisko" - to dobra szkoła warsztatów literackich, sprawdzenia się uczniów w roli publicystów i baza silnych więzi w grupie rówieśników.

2018/2019

2018/2019

       numer 1  

2017/2018

2017/2018

       numer 1                       numer 2                     numer 3

       nr specjalny                numer 4                     numer 5

        numer 6                       numer 7                     numer 8

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 172
    ul. Jaskrowa 15
    91-480 Łódź
  • tel. (42) 657-64-21
    fax. (42) 657-24-47